Algemene voorwaarden

Copyrightmededeling

Deze website en de inhoud is copyright van Laurent Bekaert - © Laurent Bekaert 2015. Alle rechten voorbehouden.

Elke herverdeling of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm dan ook is verboden andere dan de volgende:

 • U mag delen van de website afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik
 • U mag de inhoud delen aan individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als je de website erkent als de bron van het materiaal
 • Je mag niet, tenzij met mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud distribueren of commercieel exploiteren. Ook kunt u deze niet doorgeven of opslaan in een andere website of andere vorm dan bedoeld voor een elektronisch zoeksysteem.

Termen en voorwaarden

Welkom op mijn website. Als u doorgaat met bladeren en het gebruik van deze website, gaat u impliciet akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van deze site, die samen met mijn zakelijk privacybeleid uw relatie met Laurent Bekaert regeert in verband met het gebruik van deze website. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, gelieve mijn website niet te gebruiken.

De term 'Laurent Bekaert', 'mij' of 'ik' verwijst naar de eigenaar van de website met zetel Waversesteenweg 1857, 1160 Brussel. Mijn bedrijf registratienummer is BE-0862.986.729 geregistreerd in Oudergem. De term 'u', 'uw' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van mijn website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de Belgische wetten.

Offertes en overeenkomst

De Laurent Bekaert offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, voorbij deze termijn hebben ze een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Laurent Bekaert is alleen gebonden door de offerte na uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger. Alleen dan is er een overeenkomst.

Indien de overeenkomst, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van de aangebode en aanvaarde offerte, is Laurent Bekaert niet gebonden aan deze afwijkingen. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaven duiden op geen enkele wijze een verplichting aan voor Laurent Bekaert om een deel van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Elk ongeoorloofd gebruikt van mijn offertes zijn verboden.

Aanvaarde en afgeleverde werken dienen contant betaald te worden binnen de 8 werkdagen, na een periode van 30 dagen wanbetaling, eigen ik me het recht toe 5% maandelijkse interest aan te rekenen. Voor websites behoud ik me het recht de website offline te plaatsen in geval van wanbetaling, u zal in dit geval wel eerst een waarschuwing krijgen.

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door Laurent Bekaert en terwijl ik ernaar streef om de informatie up-to-date en correct te houden, maak ik geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle vertrouwen dat u in deze informatie treft is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zal ik aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website .

Via deze website zijn er linken naar andere websites die niet onder de controle van Laurent Bekaert zijn. Ik heb geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of  dat ik achter de standpunten sta vermeld op deze externe websites.

Er wordt alles aan gedaan om de website up and running te houden. Echter, Laurent Bekaert neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor,  gevallen waarop de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten mijn controle om.

Zakelijke privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Laurent Bekaert uw informatie gebruikt en beschermt. Dit berteft alle informatie dat u Laurent Bekaert geeft wanneer u deze website gebruikt.

Laurent Bekaert is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Moest ik u vragen om bepaalde informatie waarmee u kan worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze verklaring van zakelijk privacybeleid.

Laurent Bekaert kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door bijwerking van deze pagina. U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent/blijft met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 1 augustus 2012.

Ik kan de volgende informatie verzamelen:

 • naam
 • contact informatie, waaronder e-mailadres
 • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • andere informatie relevant voor enquêtes en / of offertes

Wat ik doe met de informatie die ik verzamel

Ik hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien met een betere service, en gebruik deze in het bijzonder op de volgende manieren:

 • Het intern bijhouden.
 • De informatie gebruiken om mijn diensten te verbeteren.
 • Periodiek versturen promotionele e-mails over speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan ik denk dat u deze misschien interessant vindt via het e-mailadres dat u me hebt verstrekt.
 • Van tijd tot tijd, kan ik uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. Ik kan contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of e-mail. Ik kan de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Veiligheid

Ik ben vastbesloten om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, ik heb geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ter bescherming en beveiliging van de informatie die ik online verzamel.

Hoe gebruik ik cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt bij de analyse van uw webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies stellen web applicaties in staat om te reageren op u als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van uw behoeften, voorkeuren en antipathieën afstemmen door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren.

Ik gebruik traffic log cookies om te bepalen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt me data te analyseren over webpagina verkeer en het verbeteren van mijn website om beter in te stemmen op de behoeften van klanten. Ik deze informatie wordt alleen voor statistische analyse doeleinden gebruikt, de gebruikte gegevens worden na gebruik uit het systeem verwijderd.

In het algemeen helpen cookies me u te voorzien van een betere website door het mij mogelijk te maken te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft mij op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u ervoor kiest om met mij te delen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren als u verkiest. Dit kan voorkomen dat u ten volle kan gebruik maken van deze website.

Links naar andere websites

Mijn website kan links naar andere websites van belang bevatten. Echter, zodra je deze links gebruikt om mijn site te verlaten, moet u er rekening mee dat ik geen controle over die andere websites heb. Daarom kan ik niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder dit privacybeleid. Je moet voorzichtig zijn en kijken naar het privacybeleid van toepassing op de websites in kwestie.

Controle van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

als u eerder heeft ingestemd dat ik uw persoonlijke gegevens gebruik voor direct marketing doeleinden, kan u zich op elk gewenst moment deze instemming wijzigen door te schrijven naar of e-mailen op hello@bekaertdesign.com.

Ik zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij ik heb uw toestemming krijg of wettelijk verplicht ben dat te doen.

U kunt details van de persoonlijke informatie die ik over u heb, onder de privacywet van 08/12/1992 opvragen. Een kleine vergoeding zal als betaalbaar worden gesteld. Als u graag een kopie verkrijgt van de informatie die ik over u heb kan u schrijven naar Waversesteenweg 1857, 1160 Brussel.

Als u van mening dat alle informatie die ik over u onjuist of onvolledig is, schrijf of mail me zo snel mogelijk op het hierboven vermelde adres. Ik zal onmiddellijk alle informatie onjuist blijkt te zijn corrigeren.