Vuilleumier Übersetzungen & Lerncoaching Logo

  • Een blauwe bol, met twee stromingen die elkaar ontmoeten, voorts een helvetisch sober logo.
    Vuilleumier Übersetzungen & Lerncoaching Logo

Tags: 

Een sterk afgelijnd logo voor een vertaal firma in Zwitserland.

"Logo ontwerp voor vertalingsbureau"

Een blauwe bol, zoals onze planeet, met twee pijlen die stroming voorstellen die elkaar ontmoeten, voorts een helvetisch sober logo.